‘ก้าวไกล’ เรียกร้อง พม.รับผิดชอบกรณีมูลนิธิทำร้ายเด็ก

ส.ส.ธัญวัจน์ เรียกร้อง พม.รับผิดชอบกรณีมูลนิธิทำร้ายเด็ก ย้ำอนุสัญญาว่าด้วยเด็กมีหลักพื้นฐาน 4 ประการ และแนวทางในการตีความอนุสัญญา

นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวถึงประเด็นข่าวของมูลนิธิเด็กแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีการนำเสนอข่าวประเด็นการร้องเรียน มีเด็กในความดูแลของมูลนิธิถูกทำร้ายร่างกาย เช่น ต่อยตี ใช้ไม้ไผ่ฟาด ไม้ม็อบฟาดจนเลือดออก บางรายถูกจับกดน้ำ และให้อาบน้ำคลอง รวมถึงการนำเด็กไปทำงานในรีสอร์ทแห่งหนึ่งโดยให้ค่าแรงวันละ 10 บาท รวมถึงคลิปที่มีการถือไม้เรียว ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก โดยระบุว่าเมื่อมีภาพเหล่านี้ออกไป สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้ความเห็นต่อสื่อมวลชนว่า เป็นมูลนิธิที่เปิดมายาวนานและมีประวัติดี เพราะได้เข้ามาตรวจสอบ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ และมีการสุ่มการพูดคุยกับเด็ก

นายธัญวัจน์ มีความสงสัยอย่างมากว่าท่านมีการวิธีการ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพอย่างไร และไม่ว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างไรคงต้องถึงเวลาทบทวนและพิจารณาระเบียบวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบดังกล่าวทั้งหมด และคำถามต่อไปที่สังคมอยากรู้ว่าระเบียบวิธีการปฏิบัติและขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพนั้นเป็นเช่นเดียวกับมูลนิธิเด็กทั่วประเทศหรือไม่ ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จุติ ไกรฤกษ์ ก็ควรออกมาตอบคำถามอย่างชัดเจน ว่ากระบวนการการช่วยเหลือและเยียวยาจะเป็นอย่างไรต่อไป

สิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือความสัมพันธ์ทางอำนาจ เพราะเมื่อเด็กพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐนั้น ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ในทางกลับกันการที่มีกลุ่มคนจิตอาสาเข้าไปทำกิจกรรม เด็กที่อยู่ในมูลนิธิกลับพูดคุยเรื่องราวอีกด้านที่เป็นความรุนแรงทั้งทางกายและจิตใจ นั่นหมายถึงว่ามีบางอย่างที่ปิดปากเด็กไม่ให้พูด หรือถ้าพูดไปก็กลัวที่จะถูกลงโทษซ้ำจึงเลือกที่จะอยู่เงียบๆ และเลือกพูดกับคนที่เข้ามาทำงานจิตอาสา คิดว่าพวกเขาปลอดภัยและน่าจะให้การช่วยเหลือได้

ในฐานะเราทุกคนในสังคม ต่างตระหนักถึงเด็กและเยาวชน นี่คือ ปฏิญญา และกติกาสากลที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้ เป็นสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยเด็กมีหลักพื้นฐาน 4 ประการ และแนวทางในการตีความอนุสัญญาทั้งฉบับ ได้แก่

1) การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็ก และการให้ความสำคัญแก่เด็กทุกคนเท่าเทียมกันโดย

2) การกระทำหรือการดำเนินการทั้งหลายต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก

3) สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม

4) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความสำคัญกับความคิดเหล่านั้น

สุดท้ายนี้ขอเรียกร้องและคาดหวังว่ารัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเดือดร้อนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดำเนินการตรวจสอบเพื่อสวัสดิการเป็นความเป็นธรรมของผู้ถูกกระทำ ธัญวัจน์ระบุ

อัพเดทข่าวสังคม แนะนำข่าวเพิ่มเติม : ผู้ประกอบการทางสังคมในรั้วอุดมศึกษา