เอาแล้ว…ประกันสังคม เปิดรับฟังความคิดเห็น ม.33

เอาแล้ว…ประกันสังคม เปิดรับฟังความคิดเห็น ม.33 เงินสมทบอาจเพิ่มจาก 750 เป็น 1,150

ประกันสังคม เปิดรับฟังความคิดเห็น ปรับเพดานเงินเดือนขั้นสูงขึ้น จาก 15,000 เป็นสูงสุด 23,000 บาท ตั้งแต่ปี 2567-2573 จากที่เคยส่งเงินสมทบสูงสุด 750 บาท อาจต้องส่งเพิ่มขึ้นเป็น 1,150 บาท

ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า กระทรวงแรงงาน ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยจะมีการปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

การเงิน

ทั้งนี้ สาระสำคัญในกฎกระทรวงดังกล่าวนั้น มีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงเอาไว้ดังนี้

– ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 จํานวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกิน 17,500 บาท

– ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572 จํานวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกิน 20,000 บาท

– ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2573 เป็นต้นไป จํานวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกิน 23,000 บาท

จากกฎกระทรวงฉบับที่ 7 ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พบว่า จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบประกันสังคม ม.33 ขั้นต่ำอยู่ที่ 1,650 บาท ขั้นสูงสุดจะอยู่ที่ 15,000 บาท โดยจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ตกเดือนละ 750 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> การเปลี่ยนแปลง และโอกาสสร้างขุมทรัพย์ลงทุน